Či staviate rodinný dom alebo rozsiahlu stavbu, bude to našou prioritou.

sk en de

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie naša spoločnosť ponúka:


  • poradenstvo
  • zaradenie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  • vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti
  • vypracovanie správy o hodnotení
  • zabezpečenie odborných posudkov a štúdií
  • zastupovanie investora v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (podanie návrhu, zastupovanie na jednaní o určení rozsahu hodnotenia a na verejnom prerokovaní zámeru)